استفاده کرد؟ Bبه جای مدلc2000  آیا میتوان از اینورتر مدل
کرد B را جایگزین سری  c2000 دارد می توان مدلspeed,torque,positionامکانات بیشتری از قبیل ساپورت کردن هر سه مد C2000سری
 
را از طریق پتاسیومتر روی کی پد تغییر دهیم ؟ Eچگونه میتوان فرکانس خروجی اینورتر مدل
پارامتر 00-02 را روی 4 قرار دهید

را از طریق پتانسیومتر روی کی پد تغییر دهیم؟ M
چگونه میتوان فرکانس خروجی اینورتر مدل
پارامتر 00 باید روی 4 تنظیم شود و مطمین شوید که پارامتر 01 روی 00 باشد

و سروو برای اجرای حالت بازگشت به صفر استفاده می شود؟ PLC

 را اجرا کنیدPLC
از ZERO RETURN به سروو متصل شد دستور PLCپس از آنکه

را پشتیبانی می کند؟ eServer
و eRemotتوابع DOPکدام مدل سری
 DOP-B10E615
و DOP-AEسری

آیا پانل متن سری TP04 از پروتکل های ارتباطی میتسوبیشی RS-422 پشتیبانی می کند ؟ چگونه راه اندازی می شود؟

بله، سری TP04 از پروتکل های ارتباطی میتسوبیشی RS-422 پشتیبانی می کند لطفا برای انجام تنظیمات مراحل زیر را پیروی کنید:

۱-در پوش باتری در عقب سری TP04 را باز کنید و کاربران یک سوئیچ DIP 8-PIN در سمت چپ باتری خواهند دید. هنگام استفاده از پروتکل های ارتباطی RS-422، لطفا سوئیچ در حالت RS-422 قرار دهید.


۲-سری FX یا سری FX2N را زمانی که وارد تنظیمات دستگاه در نرم افزار TPEditor می شوید, انتخاب کنید.


۳-پورت ارتباطی را به عنوان COM2 تنظیم کنید و از کابل های ارتباطی استاندارد دلتا ، با شماره DVPACAB630 استفاده کنید.