پردازش تصوير

حالت نمایش

پردازش تصوير


سیستم ماشین بینایی دلتا DVM عمدتا برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی برای خطوط تولید طراحی شده است ، از جمله توانایی های این محصول می توان به
1 - کیفیت محصول و بازرسی رنگ آمیزی 2 - اندازه گیری اندازه های بیرونی 3 - شمارش محصول نهایی 4 - بررسی کد 5 - و دیگر فرایندهای اتوماسون صنعتی.
کاربران میتوانند به راحتی هرگونه مشکلی در خطوط تولید حل و خط را از طریق DVM مدیریت نمایید.
DMV رنج وسیعی از مزایای بازرسی تصویری را از جمله :
بازرسی محیطی ،موقعیت لبه ،عرض لبه ،تعداد لبه،زاویه لبه ،بازرسی رنگ آمیزي ،بازرسی لکه
جستجوی الگو مطابق با شکل،،محاسبه زاویه
چینش اتوماتیک بر اساس الگو،
DMV خطاهای ناشی از خستگی و خواب آلودگی نیروی کار را خذف میکند و باعث افزایش راندمان و کیفیت تولید میشود.
مزایای DMV فقط در پردازش تصویری خلاصه نشده بلکه :
پشتیبانی از سیگنالهای ورودی و خروجی برای اتصال سنسور و ارسال فرامین
منبع نور با قابلیت چشمک زن ،فعال سازی دوربین
لینک ارتباط با PLC
پشتیبانی از انواع شبکه RS232 , RS485 , Ethernet
دارای لوازم جانبی فراوان ( مانند انواع لنز ، انواع دوربین و منابع نور متعدد )
خروجی SVGA جهت مشاهده تصویری
SD Card جهت ثبت تصاویر ، پارامترها و برنامه ها
میتوان جهت ساخت یک سیستم با کیفیت عملکرد بالا و دقیق و کارکرد تحت شبکه از آن استفاده کرد.