انكدر

حالت نمایش

DVS انكدر

دارای دو مدل شفت دار و بدون شفت
رنج ولتاژ از 5 ولت تا 24 ولت
قطر بدنه از 36.6 میلمتر تا 100 میلیمتر
چهار نوع خروجی مختلف
- Voltage output خروجی ولتاژی
Line Drive خروجی خطی
Open collector خروجی ترانزیستوری
Push pull و پوش پول