ريموت كنترل جرثقيل

حالت نمایش

L4 ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای1کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید استارت فشاری و ۲کلید تک پله می باشد .

فرستنده :این دستگاه به ابعاد ۲/۵*۵/۵*۱۲ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۵۵ گرم است و تغذیه آن۲ عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد .

گیرنده :دارای ابعاد ۵/۵*۷/۴*۱۶/۱ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۱۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  برای جرثقیل هایی که دارای دو حرکت (مثلا فقط بالا و پایین) هستند و نیز کنترل نوار نقاله ، درب هاب بزرگ صنعتی (مانند سرد خانه ها و ) و نیز کنترل سیستم های On-Off ( مانند روشنایی در محوطه های بزرگ که نیاز به برد بالا دارند) استفاده می شود .


 

L6 ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای1كليد استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید استارت فشاری و ۴کلید تک پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدل: SAGAL6 این دستگاه به ابعاد ۲/۵*۵/۵*۱۲ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۵۵ گرم است و تغذیه آن۲ عدد باتری سایز (AA) قلمی می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدل SAGA L6 :دارای ابعاد ۵/۵*۷/۴*۱۶/۱ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۱۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  برای جرثقیل هایی تک ریل و در سالن های کوچک که محیط نیمه صنعتی  دارند و نیز کنترل سیستم های On-Off ( مانند روشنایی در محوطه های بزرگ که نیاز به برد بالا دارند) استفاده می شود .


 

L6B ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA داراي 1کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید تک پله استارت و۴کلید دو پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدلSAGA L6Bاین دستگاه به ابعاد ۵/۴*۴/۹*۱۶/۳ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۲۵۰ گرم است و تغذیه آن ۲ عدد باتری سایز (AA) قلمی می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدل SAGA L6B دارای ابعاد ۵/۵*۷/۴*۱۶/۱ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۱۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  برای انواع جرثقیل های تک ریل که دارای موتور های دو دور هستند و درفضای کوچک ( مانند خط تولید خودرو ساز ها ) بسیار استفاده می شود .

L8 ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای ۱کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید استارت فشاری و ۶کلید تک پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدل SAGA L8 :این دستگاه به ابعاد ۲/۵*۵/۵*۱۲ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۵۵ گرم است و تغذیه آن۲ عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدل SAGA L8 :دارای ابعاد ۵/۵*۷/۴*۱۶/۱ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۱۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  برای جرثقیل هایی در سالن های کوچک نیمه صنعتی و نیز کنترل سیستم های On-Off  (مانند روشنایی در محوطه های بزرگ که نیاز به برد بالا دارند) استفاده می شود .


 

L8B ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA داراي ۱کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید تک پله استارت و۶کلید تک پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدل SAGA L8B :این دستگاه به ابعاد ۵/۴*۴/۹*۱۶/۳ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۲۵۰ گرم است و تغذیه آن ۲ عدد باتری سایز ( AA) قلمی می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدل: SAGAL8Bدارای ابعاد ۵/۵*۷/۴*۱۶/۱ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۱۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  به صورت عمومی برای انواع جرثقیل هایی که دارای موتور های تک دور هستند ( برای همه نوع کاربرد ) استفاده می شود . اندازه مناسب  فرستنده این ریموت کنترل باعث شده به عنوان یکی از پرکاربردترین دستگاه کنترل جرثقیل مورد استفاده قرار گیرد .


 

L10 ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای 1کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید تک پله استارت و۸کلید دو پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدل SAGA L10:این دستگاه به ابعاد ۵/۴*۹/۴*۱۶/۳ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۲۵۰ گرم است و تغذیه آن ۲ عدد باتری سایز AA (قلمی) می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدل SAGA L10:دارای ابعاد ۸/۸*۱۵/۴*۱۶/۷ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۴۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA عموما برای انواع جرثقیل هایی که دارای موتور های دو دور هستند ( برای همه نوع کاربرد ) استفاده می شود . این مدل از دستگاه کنترل جرثقیل ساگا / SAGA نیز مانند مدل SAGA-L8B بسیار  پر مصرف می باشد .

L10A ريموت كنترل مدل

این ریموت کنترل 6 کلید 2 سرعته نام دارد دارای کلید استارت و کلید قطع اضطراری است وزن آن به همرا باطری 250 گرم است وتغذیه آن 2 عدد باطری  است

مشخصات گیرنده
 

  • ابعاد : ۸۸✖۱۵۴✖۱۶۷ میلیمتر
  • وزن : ۱۴۰۰ گرم ( بدون کابل )
  • تغذیه : DC : 12 – 24 V
    AC : 24/48/110/220/380 V

L12 ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای 1کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید تک پله استارت و۱۱کلید دو پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدل SAGAL12این دستگاه به ابعاد ۴/۲*۷/۷*۲۷/۴ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۲۵۰ گرم است و تغذیه آن ۲ عدد باتری سایز قلمی می باشد  مدل AA) )

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدلSAGA L12  :دارای ابعاد ۱۵*۲۶/۷*۲۵/۳ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۲۴۰۰گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  بیشتر درجرثقیل هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دو قلاب و یا دو کالسکه می باشند . این ریموت کنترل توان استفاده همزمان دو قلاب را فراهم می کند که در صنایع ریخته گری کاربرد های فراوان دارد .

L12A ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای 1کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید تک پله استارت و۱۱کلید دو پله می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدلSAGA L12 Mini :این دستگاه به ابعاد ۴/۲*۷/۷*۲۷/۴ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۵۴۰گرم است و تغذیه آن ۲ عدد باتری سایز (AA )قلمی می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل مدلSAGA L12 Mini:دارای ابعاد ۸/۸*۱۵/۴*۱۶/۷ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۱۴۰۰ گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد

.کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  مانند مدل SAGA – L10  است ، لذا استفاده آن به صلاحدید مصرف کننده بیشتر برای مجموعه هایی به کار می رود که نیاز به فرستنده بزرگتری نسبت به مدل SAGA – L10  می باشد . مانند مجموعه ای که اپراتور ها از دستکش های چند لایه و حجیم استفاده می کنند .

L40 ريموت كنترل مدل

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA  بیشتر بر روی ماشین های پمپ بتن (mobile concrete pump ) ، جرثقیل های برج ساز (Tower Crane) و جرثقیل های کارگاهی که دارای دو قلاب بوده و نیاز به استفاده همزمان دارند ، استفاده می شود .

این مدل از ریموت کنترل SAGA دارای ۲دسته جوی استیک ۵ پله در ۴جهت ، ۱کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱ کلید تک پله استارت ، ۱ کلید گردان روشن و خاموش ، ۲کلید سلکتور ۳حالته و۲کلید فشاری تک پله می باشد .

فرستنده :این دستگاه به ابعاد ۱۱*۹/۵*۲۳ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۸۷۰ گرم است و تغذیه آن ۴ عدد باتری سایز (AA)   قلمی می باشد .

گیرنده :دارای ابعاد ۱۵*۲۶/۷*۲۵/۳ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۳۰۰۰گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

  کاربرد : این مدل از ریموت کنترل ساگا / SAGA بیشتر بر روی ماشین های پمپ بتنmobile concrete pump ) ، جرثقیل های برج ساز (Tower Crane) و جرثقیل های کارگاهی که دارای دو قلاب بوده و نیاز به استفاده همزمان دارند ، استفاده می شود

L40A ريموت كنترل مدل

این مدل از ریموت کنترل  SAGA دارای2دسته جوی استیک ۵ پله در۴ جهت ، ۱کلید استپ اضطراری فشاری ، ۱کلید تک پله استارت ، ۱کلید گردان روشن و خاموش ، ۲ کلید سلکتور ۳حالته ، ۲ کلید سلکتور  ۲حالته و ۵ کلید فشاری می باشد .

مشخصات فرستنده ریموت کنترل مدل SAGA L40A:این دستگاه به ابعاد ۱۱*۵/۸*۲۴ سانتی متر که وزن آن ( با باتری) ۸۷۰ گرم است و تغذیه آن ۴ عدد باتری سایز (AA) قلمی می باشد .

مشخصات گیرنده ریموت کنترل  مدل SAGA L40Aدارای ابعاد ۱۵*۲۶/۷*۲۵/۳ سانتی متر که وزن آن ( بدون کابل ) ۳۰۰۰گرم است و تغذیه آن در حالت AC=24/48/110/220/380V و در حالت DC=12/24V می باشد .

کاربرد : این مدل از ریموت کنترل جرثقیل ساگا / SAGA  بیشتر بر روی ماشین های پمپ بتن (mobile concrete pump ) ، جرثقیل های برج ساز (Tower Crane) و جرثقیل های کارگاهی که دارای دو قلاب بوده و نیاز به استفاده همزمان دارند ، استفاده می شود .

 در مدل SAGA – L40A مزایایی نسبت به مدل SAGA – L40 در نظر گرفته شده است که عبارتند از : چهار کلید فشاری تک پله و دو سلکتور دو حالته اضافی

کاور فرستنده

محافظی جهت جلوگیری از ضربه خوردن و تمیز نگه داشتن فرستنده

JREMO 14K

6کلید تک سرعت
8 کلید تک سرعته
کلید امرجنسی و استارت

JREMO 10K

6 کلید دوسرعته
4کلید تک سرعته
کلید امرجنسی و استارت

JREMO 8K

6 کلید دوسرعته
2 کلید تک سرعته
کلید امرجنسی و استارت

JREMO 6K

6 کلید تک سرعته
کلید امرجنسی